Dlaczego MY?

Pogodzenie nauki z pracą jest trudne. Wiele osób jednak nie ma wyjścia. Coraz więcej osób  przerywa naukę aby zapewnić sobie środki do życia.

W przypadku osób pracujących na etacie, regularna nauka może być trudna. Wiele dorosłych osób, które mogłoby się wydawać ma już szkołę za sobą, podejmuje przerwana naukę w liceum dla dorosłych lub uzupełnia swoje wykształcenie w szkołach policealnych.

 

Dlaczego warto zostać naszym słuchaczem ? :

 https://docs.google.com/file/d/0B3H0ouxFDTFObHVJM1lmTGZYU2c/edit?pli=1

 

1.    Bezpieczeństwo:

 • zajęcia odbywają się w centrum miasta,
 • przystanki autobusowe usytuowane w niewielkiej odległości od wejścia Szkoły,

2.    Nauczanie:

 • kadra nauczycieli posiada duże doświadczenie i długi staż pracy,
 • kształcenie jest prowadzone w systemie zaocznym (piątek-sobota-niedziela), przeciętnie co dwa tygodnie,
 • system zaoczny umożliwia skupienie uwagi na najważniejszych wiadomościach, ponieważ zajęcia prowadzone są z podstawowych przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, WOS,  biologia, geografia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 • wysoki poziom kształcenia,
 • kształcenie jest bezpłatne, wszystkie egzaminy również są bezpłatne (brak opłat ukrytych),
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza, zależne od jego predyspozycji,

3.    Organizacja:

 • przejrzystość organizacyjna Szkoły,
 • stały kontakt ze słuchaczami,
 • decyzje podejmowane kolegialnie, po zaczerpnięciu opinii Rady Słuchaczy,

4.    Perspektywy na przyszłość:

 • możliwość kontynuacji nauki w Policealnej Szkole Zawodowej na bardzo atrakcyjnych kierunkach  lub na wybranym przez siebie kierunku studiów

 

Naszym atutem jest doświadczenie , otwartość na potrzeby słuchaczy i życzliwość, a zarazem rzetelność i odpowiedzialność.

 bezpłatne kształcenie ( brak jakichkolwiek opłat ukrytych ),

 • szeroki zakres kształcenia,
 • programy MEN,
 • uprawnienia szkoły publicznej,
 • legitymacje uprawniające do zniżek PKP i komunikacji miejskiej,
 • zaświadczenia do WKU, ZUS, KRUS i innych instytucji,
 • dogodny, zaoczny system nauczania, który nie przeszkodzi w pracy zawodowej,
 • przeprowadzamy egzaminy zawodowe i maturalne,
 • brak limitów przyjęć do szkoły,
 • możliwość rezygnacji z nauki w każdej chwili, bez jakichkolwiek konsekwencji,
 • wykwalifikowana kadra zapewnia przyjemną i pożyteczną naukę,
 • możliwość zdobycia interesującego zawodu,
 • wystawione przez nas świadectwa ukończenia szkoły są dokumentem urzędowym pozwalającym na podejmowanie nauki w szkołach wyższego stopnia,
 • w szkołach policealnych gwarantujemy praktyki zawodowe, które dają praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu i owocują lepszym startem w poszukiwaniu pracy,
 • w szkołach średnich bezpłatne, dodatkowe fakultety z przedmiotów najczęściej wybieranych na maturze,
 • po zdobyciu wykształcenia średniego można kontynuować naukę w naszej szkole policealnej na jednym z wybranych kierunków,
 • możliwość rozwijania różnych zainteresowań zgodnych z oczekiwaniami słuchaczy,
 • oferujemy również kursy przygotowujące do matury dla osób, które nie są naszymi słuchaczami,
 • prowadzimy kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb rynku lokalnego,
 • pomoc w procesie aplikacyjnym na wybrane uczelnie w Polsce oraz Unii Europejskiej.