Materiały dydaktyczne LO Semestr Letni 2020/2021

Materiały dydaktyczne Liceum Ogólnokształcącego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
Przedmiot Semestr 1
Semestr 2
Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6
J.polski
23-25.04.21
18-20.06.21
23-25.04.21
18-20.06.21
07-09.05.21
21-22.05.21
test
26-27.02.21
26-28.03.21
test
18-20.06.21
26-27.02.21
26-28.03.21
23-25.04.21
test 
J.angielski
26-27.02.21
12-13.03.21
26-28.03.21
23-25.04.21 
21-22.05.21
 
test
26-28.03.21
23-25.04.21
07-09.05.21
 
test
26-27.02.21
12-13.03.21
6-28.03.21
07-09.05.21
 
test
 
12-13.03.21
 26-28.03.21
07-09.05.21
21-22.05.21
 
test
12-13.03.21
26-28.03.21
07-09.05.21
21-22.05.21
28-30.05.21
test! 
12-13.03.21
24-25.04.21
Historia
23-25.04.21
         
WOS
26-28.03.21
 
egzamin
19-20.06.21
 
26-27.02.21
12-13.03.21
 
egzamin
19-20.06.21
 
26-27.02.21
12-13.03.21
26-28.03.21
 
egzamin
19-20.06.21
26-27.02.21
12-13.03.21
26-28.03.21
egzamin
09-11.04.21
26-27.02.21
12-13.03.21
26-28.03.21
09-11.04.21
23-25.04.21
test 23-25.04.21
Matematyka
07-09.05.21
07-09.05.21
07-09.05.21
 
 
07-09.05.21
19-20.06.21
egzamin
07-09.05.21
 
26-28.03.21
09-11.04.21
23-25.04.21
Fizyka            
Chemia
 
29-30.05.21
test 18-20.06
 
29-30.05.21
test 18-20.06.21
 
29-30.05.21
     
Biologia
12-14.03.21
9-11.04.21
9-11.04.21
9-11.04.21
9-11.04.21
9-11.04.21
 
Geografia
test
12-13.03.21
23-25.04.21
19.06.21
test
 
09-11.04.21
28-30.05.21 
     
Podstawy przedsiębiorczości            
Informatyka            
Historia i społeczeństwo      
23-25.04.21