Materiały dydaktyczne SP Semestr Letni 2020/2021

Materiały dydaktyczne Studium Policealnego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
 
Przedmiot I  semestr
ADMINISTRACJI
II  semestr
ADMINISTRACJI
Język obcy w administracji    
Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Organizacja pracy biurowej    
Podstawy prawa administracyjnego  
09-11.04.21
Podstawy prawa pracy
26-28.03.21
 
Pracownia  pracy biurowej
07-22.05.21
07-22.05.21
Postępowanie w administracji
26-27.02.21
09-11.04.21
26-27.02.21
 
Przedmiot I semestr
BHP
II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy      
Techniczne bezpieczeństwo pracy
21-22.05.21
28-30.05.21
28-30.05.21
Ergonomia w procesie pracy
26-28.03.21
23-25.04.21
23-25.04.21
 
Zagrożenia w środowisku pracy
21.05-22.05.21
28-30.05.21
 
 
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy      
Pracownia komunikacji interpersonalnej      
Ocena ryzyka zawodowego
26-27.02.21
26-27.02.21
26-28.03.21
09-11.04.21
23-25.04.21
28-30.05.21
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych      
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
09-11.04.21
09-11.04.21
 
 
Przedmiot IV semestr
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Podstawy produkcji rolniczej
09-11.04.21
Usługi żywieniowe,noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym  
Mechanizacja rolnictwa  
Produkcja rolnicza  
Obsługa turystów,klientów biznesowych i prywatnych  
ziałalność agroturystyczna