Materiały dydaktyczne SP Semestr Zimowy 2020/2021

Materiały dydaktyczne Studium Policealnego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
 
 
Przedmiot I  semestr
ADMINISTRACJI
IV  semestr
ADMINISTRACJI
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej    
Podstawy prawa administracyjnego  
24.01.21
Podstawy prawa pracy
6.11.20
20.11.20
4.12.20
18.12.20
18.12.20
Wykonywanie pracy biurowej  
23.10.20
Postępowanie w administracji
5.12.20
23.01.21
5.12.20
22.01.21
Język obcy zawodowy
22.01.21
 
     
     
 
Przedmiot I semestr
BHP
II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy  
 
23.10.20
20.11.20
Techniczne bezpieczeństwo pracy  
23.10.20
20.11.20
22.01.2021
21.11.20
19-20.20.20
Ergonomia w procesie pracy
20-21.11.2020
18.12.20
23.10.20
 
Zagrożenia w środowisku pracy
8.11.20
4.12.20
 
23.10.20 
23.11.20
18.12.20
22.01.21
7-8.11.2020
Pracownia komunikacji interpersonalnej  
24.01.21
24.01.21
 
Ocena ryzyka zawodowego
5.12.20 19.12.20
22.01.21
10.10.20
24.01.21
22.01.21
23.01.21
24.01.21
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych  
19.12.20
18.12.20
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa higieny pracy
7-8.11.2020
23.01.21
21.11.2020
23.01.21
30.01.21
7-8.11.2020
 
Przedmiot III semestr
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Podstawy produkcji rolniczej
23.10.20
Ekonomika i organizacja agroturystyki  
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

 
Usługi żywieniowe,noclegowe i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym

23.01.21
Produkcja rolnicza
23.10.20
Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych
6-7.11.20
Działalność agroturystyczna
20-21.11.20
5-6.12.20