Materiały dydaktyczne SP Semestr Zimowy 2020/2021

Materiały dydaktyczne Studium Policealnego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
 
 
Przedmiot I  semestr
ADMINISTRACJI
IV  semestr
ADMINISTRACJI
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej    
Podstawy prawa administracyjnego    
Podstawy prawa pracy
6.11.20
 
Wykonywanie pracy biurowej  
23.10.20
Postępowanie w administracji    
     
     
     
 
Przedmiot I semestr
BHP
II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy  
 
23.10.20
Techniczne bezpieczeństwo pracy  
23.10.20
 
Ergonomia w procesie pracy
20-21.11.2020
23.10.20
 
Zagrożenia w środowisku pracy
8.11.20
23.10.20 
23.11.20
7-8.11.2020
Pracownia komunikacji interpersonalnej      
Ocena ryzyka zawodowego  
 
 
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych  
 
 
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa higieny pracy  
 
 
 
Przedmiot III semestr
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Podstawy produkcji rolniczej
23.10.20
Ekonomika i organizacja agroturystyki  
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich

 
Rachunkowość w agroturystyce

 
Produkcja rolnicza
23.10.20
Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych
6-7.11.20
Działalność agroturystyczna
20-21.11.20