Materiały dydaktyczne LO Semestr Zimowy 2020/2021

Materiały dydaktyczne Liceum Ogólnokształcącego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
Przedmiot
Semestr 2
Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6
J. angielski
24.10.20
20.11.2020
7.11.2020
20.11.2020
 
6.11.2020
20-21.11.2020
J. polski  
24.10.20
21.11.20
24.10.20
7.11.2020
21.11.2020
Matematyka
23-24.10.20
plik1    plik2
24.10.20 
7.11.20
21.11.20
 
 
24.10.20
6.11.2020
20.11.2020
24.10.20
plik3    plik4
7.11.2020
WOS
 
24.10.20
7.11.20
6.11.20
23 - 24.1020 
 plik1  plik2 
7.11
23 - 24.10.20
Biologia  
21.11.2020
7.11.2020
   
Historia
20-21.11.20 
       
Geografia
23.10.20 
6.11.20
plik1 plik2  plik3
   
24.10.20
23.10.20
7.11.20
Chemia
         
Informatyka          
Podstawy Przedsiębiorczości