Materiały dydaktyczne SP

Materiały dydaktyczne Studium Policealnego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
Przedmiot
IV  semestr
ADMINISTRACJI
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
dodano: 17.06
plik1 plik2
Podstawy prawa administracyjnego
dodano: 25.03
plik1 plik2
Wykonywanie pracy biurowej
dodano: 25.03
dodano: 23.04
plik1 plik2 plik3 plik4
Postępowanie w administracji
dodano: 25.03
plik1 plik2 plik3 plik4
 
Przedmiot II semestr
BHP
III semestr
BHP
Podstawy prawa pracy
dodano: 23.04
plik1 plik2 plik3 plik4
dodano: 25.03
plik1 plik2 plik3 plik4 plik5
Techniczne bezpieczeństwo pracy
dodano: 08.05
plik1 plik2 plik3 plik4
dodano: 08.05
Ergonomia w procesie pracy
dodano: 08.05
plik1
-
Zagrożenia w środowisku pracy
dodano: 08.05
plik1 plik2 plik3 plik4
-
Pracownia komunikacji interpersonalnej - -
Ocena ryzyka zawodowego
dodano: 08.05
plik1
dodano: 08.04
plik1
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
dodano: 08.04
plik1
dodano: 08.04
plik1
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa higieny pracy
dodano: 08.04
plik1 plik2
dodano: 08.04
plik1
 
Przedmiot III semestr
TURYSTYKI WIEJSKIEJ
Podstawy produkcji rolniczej
dodano: 25.03
plik1
Ekonomika i organizacja agroturystyki -
Działalność turystyczna na obszarach wiejskich
dodano: 01.07
plik1 plik2 plik3
Rachunkowość w agroturystyce
dodano: 25.03
plik1 plik2 plik3 plik4
plik5 plik6 plik7 plik8
Produkcja rolnicza
dodano: 01.07
plik1
Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych -
Działalność agroturystyczna -