Materiały dydaktyczne LO

Materiały dydaktyczne Liceum Ogólnokształcącego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
Przedmiot
Semestr 2
Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6
J. angielski
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
J. polski
dodano: 25.03
 
dodano: 17.06
plik1(doc) plik1(pdf)
dodano: 25.03
dodano: 25.03
plik1
dodano: 17.06
plik1
dodano: 25.03
Matematyka
dodano: 17.06
plik1
dodano: 17.06
plik1 plik2
dodano: 25.06
plik1 plik2 plik3 plik4 plik5 plik6 plik7
dodano: 08.04
 
dodano: 23.04
plik1
WOS
dodano: 25.03
plik1 plik2
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.06
plik1(doc) plik1(pdf)
dodano: 25.03
Biologia
dodano: 25.03
dodano: 25.03
- - -
Historia
dodano: 25.03
dodano: 23.04
plik1 plik2
- - -
Geografia
dodano: 25.03
-
dodano: 25.03
dodano: 25.03
plik1 plik2 plik3
-
Chemia
-
- - - -
Fizyka
dodano: 17.06
plik1 plik2(doc) plik2(pdf)
- - - -
Informatyka - - - - -
Podstawy Przedsiębiorczości
dodano: 17.06
plik1(doc) plik1(pdf)
dodano: 17.06
plik1(doc) plik1(pdf)
dodano: 17.06
plik1(doc) plik1(pdf)
dodano: 17.06
plik1(doc) plik1(pdf)
dodano: 17.06
plik1(doc) plik1(pdf)