Materiały dydaktyczne LO

Materiały dydatkyczne Liceum Ogólnokształcacego AKSA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 11.03.2020 r. dot. nauczania zdalnego w szkołach i plackach oświatowych, w tym miejscu udostępniamy materiały dydaktyczne do zdalnego nauczania. Materiały będą dodawane na bieżąco. Testy oraz karty pracy będą podstawą zaliczenia frekwencji.
 
Przedmiot
Semestr 2
Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6
J. angielski
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
J. polski
dodano: 25.03
dodano: 25.03
dodano: 25.03
plik1
-
dodano: 25.03
Matematyka -
-
-
dodano: 08.04
dodano: 23.04
plik1
WOS
dodano: 25.03
plik1 plik2
dodano: 25.03
dodano: 25.03
-
dodano: 25.03
Biologia
dodano: 25.03
dodano: 25.03
- - -
Historia
dodano: 25.03
dodano: 23.04
plik1 plik2
- - -
Geografia
dodano: 25.03
-
dodano: 25.03
dodano: 25.03
plik1 plik2 plik3
-
Chemia
-
- - - -
Informatyka - - - - -
Podstawy Przedsiębiorczości - - - - -