Terminy Zjazdów

TERMINY ZJAZDÓW W SESJI ZIMOWEJ 2018/2019

- Liceum Ogólnokształcące

- Policealna Szkoła Zawodowa

 
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie, ul. Żołnierska 15.