Terminy Zjazdów

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

- Liceum Ogólnokształcące

- Studium Policealne

Lokazlizacje: 
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynieul. Niepodległości 18
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie, ul. 1 Maja 13.
- Szkoły AKSA - Sala Wykładowa, ​ul. Św. Wojciecha 3/3a lok. 12