Please update your Flash Player to view content.

Zapisz się do wybranej szkoły

Szkoły AkSA umożliwiają zdobycie średniego wykształcenia w

  • Liceum Ogólnokształcące


lub zdobycia wykształcenia zawodowego

  •  Policealna Szkoła Zawodowa (dla absolwentów szkół średnich, nie jest wymagana matura).


    Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - umożliwia zdobycie średniego wykształcenia absolwentom gimnazjum, dawnej 8-letniej szkoły podstawowej.(nauka trwa 3 lata 6 semestrów) oraz absolwentom zasadniczych szkół zawodowych ( nauka trwa 2 lata - 4 semestry)


    Policealna Szkoła Zawodowa - kształci w kilku atrakcyjnych kierunkach, a absolwenci podchodząc do egzaminu zawodowego mogą uzyskać tytuł technika. (nauka trwa od 1 roku do 2 lat w zależności od wybranego kierunku)

UWAGA!
 
Absolwenci Szkół AkSA zwolnieni są z wpisowego podczas zapisów na wszystkie typy studiów w OWSIiZ im T. Kotarbińskiego w Olsztynie . Wystarczy pokazać legitymację lub świadectwo ukończenia szkoły.