Rekrutacja informacje

 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po gimnazjum (3 - letnie)


Liceum Ogólnokształcące po zasadniczej szkole zawodowej ( 2 - letnie)


Policealna Szkoła Zawodowa


Uwaga:
Druk podania o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz osobowy dostępne również w sekretariacie szkoły.