Please update your Flash Player to view content.

Finanse i rachunkowość

Specjalność - Technik Rachunkowości

Rachunkowość - system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji.

Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.
(źródło: Wikipedia.)

Wszelkie operacje finansowe przestaną mieć przed Tobą tajemnice!

Zapoznamy Cię z zasadami sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji operacji finansowych oraz prowadzenia rachunku zysków i strat.
Dowiesz się, jak profesjonalnie przygotować sprawozdania finansowe oraz jak je kontrolować i analizować.

Nasi specjaliści podzielą się z Tobą wiedzą na temat opracowywania raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy.
Nauczymy Cię obsługi najlepszych i najpopularniejszych programów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych.
Poznasz podstawy prawa i marketingu. Pokażemy Ci również, jak efektywnie kierować zespołem pracowników realizujących zadania szczegółowe.

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:
główny księgowy, specjalista w dziale księgowości, specjalista ds. controlingu, specjalista w dziale audytu, pracownicy różnych szczebli w urzędach państwowych, doradca podatkowy, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, specjalista ds. kosztów, specjalista ds. należności, specjalista w dziale ryzyka kredytowego, pracownicy biur rachunkowych i podatkowych.

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Plan nauczania:

1. działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

2. jezyk obcy w rachunkowości

3. rachunkowość finansowa

4. wynagrodzenie i podatki

Kształcenie zawodowe praktyczne:

1. biuro rachunkowe

2. dokumentacja biurowa

3. biuro wynagrodzeń i podatków

Dodatkowo obowiazuje 4-tygodniowa praktyka zawodowa.