Please update your Flash Player to view content.

Opiekunka środowiskowa

Specjalność - Opiekun(ka) Środowiskowy(a)

To zawód bardzo poszukiwany na europejskim rynku pracy.
U nas dowiesz się, jak pracować z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi, niesamodzielnymi, które nie mają wsparcia ze strony rodziny.


Pokażemy Ci, jak pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie), jak dbać o zdrowie i higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem).

Nauczymy Cię udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego.
Poznasz podstawy psychologii oraz metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa posiadają:

  1. Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w domach i ośrodkach pomocy społecznej lub instytucjach opiekuńczych
  2. Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:
  3. pomagania podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie)
  4. pielęgnowania oraz dbania o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem)
  5. udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego;
  6. mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań
  7. aktywizowania podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej
  8. doradzania w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
  9. kontaktowania się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
  10. inicjowania pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny

Działania opiekunki środowiskowej zmierzają do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, nie radzących sobie, a także ich rodzin. Program specjalności zakłada kształtowanie umiejętności praktycznych podbudowanych osiągnięciami nauk społecznych takich, jak psychologia, pedagogika i socjologia.

Perspektywy zatrudnienia:
Pracę znajdziesz w domach pomocy społecznej, domach opieki nad osobami starszymi, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach. Otworem stoją placówki zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Możesz też otworzyć własną działalność.

Nauka trwa 1 rok (2 semestry)

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

1. podstawy psychologii

2. wybrane zagadnienia z socjologii

3. teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

4. organizacja opieki środowiskowej

5. język migowy

6. język obcy w pomocy społecznej

 Kształcenie zawodowe praktyczne:

1. opieka i pielęgnacja człowieka

2. aktywizacja osoby podopiecznej

3. trening umiejętności społecznych

Dodatkowo obowiazkowa 4-tygodniowa praktyka zawodowa.