Dlaczego wybieramy AKSA?

Dlaczego my?

 
Pogodzenie nauki z pracą jest trudne. Wiele osób jednak nie ma wyjścia. Coraz więcej osób  przerywa naukę aby zapewnić sobie środki do życia. W przypadku osób pracujących na etacie, regularna nauka może być trudna. Wiele dorosłych osób, które mogłoby się wydawać ma już szkołę za sobą, podejmuje przerwana naukę w liceum dla dorosłych lub uzupełnia swoje wykształcenie w szkołach policealnych.

Taki wybór drogi życiowej jest uzasadniony w związku z szybko zmieniającą się sytuacją na rynku pracy.
Co więcej – jeśli chcecie Państwo kontynuować swoją edukacje w Szkołach AkSA jest to najlepszy z możliwych wyborów

Dlaczego warto zostać naszym słuchaczem ? :

1.Bezpieczeństwo:
 • zajęcia odbywają się w centrum miasta,
 • przystanki autobusowe usytuowane w niewielkiej odległości od wejścia Szkoły,
2.Nauczanie:
 • kadra nauczycieli posiada duże doświadczenie i długi staż pracy,
 • kształcenie jest prowadzone w systemie zaocznym (piątek-sobota), przeciętnie co dwa tygodnie,
 • system zaoczny umożliwia skupienie uwagi na najważniejszych wiadomościach, ponieważ zajęcia prowadzone są z podstawowych przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, WOS,  biologia, geografia, fizyka, chemia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe
 • wysoki poziom kształcenia,
 • kształcenie jest bezpłatne, wszystkie egzaminy również są bezpłatne (brak opłat ukrytych),
 • indywidualne podejście do każdego słuchacza, zależne od jego predyspozycji,
3.Organizacja:
 • przejrzystość organizacyjna Szkoły,
 • stały kontakt ze słuchaczami,
 • decyzje podejmowane kolegialnie, po zaczerpnięciu opinii Rady Słuchaczy,
4.Perspektywy na przyszłość:
 • Po ukończeniu liceum - możliwość kontynuacji nauki w Policealnej Szkole Zawodowej na bardzo atrakcyjnych kierunkach  lub na wybranym przez siebie kierunku studiów
 • Brak opłaty za wpisowe przy zapisie do Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego